Svi uređaji koji se prodaju na stranici www.spyshop.hr namjenjeni su za osobnu upotrebu, za zaštitu i nadzor vlastite imovine.

Bilo kakvo postavljanje bilo kakvog nadzornog uređaja na imovinu drugih osoba bez njihovog znanja nije dopušteno i kažnjivo je po članku 131 KZ RH .

Poduzeće SURGO d.o.o kao nositelj svih prava na stranici www.spyshop.hr, ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neki od uređaja ne koristi u skladu sa zakonom.
Svaki kupac prilokom narudžbe će potvrditi da je upoznat sa Općim uvjetima prodaje i zakonskim odredbama kojima se regulira korištenje ovih uređaja.

Neovlašteno snimanje i prisluškivanje


Članak 131. Kaznenog zakona Republike Hrvatske

(1) Tko neovlašteno i kriomice snimi drugoga filmski, televizijski, videokamerom ili
fotoaparatom, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko posebnim napravama neovlašteno
prisluškuje ili snimi razgovor ili izjavu koji mu nisu namijenjeni ili tko omogući nepozvanoj
osobi da se upozna s razgovorom ili izjavom koja je neovlašteno prisluškivana ili snimana ili
tko neovlašteno prisluškuje ili snimi tuđe poruke u računalnom sustavu.

(3) Ako kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju
službe ili javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(4) Kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka pokreće se povodom
prijedloga.
(5) Posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka oduzet će
se.